Về bọn tớ

Vê Lờ Team = Team Vui Lắm = Team Vy Lam

Đây là blog sở thích cá nhân của bọn mình, là nơi bọn mình chia sẻ các bộ truyện tranh yêu thích do chính team chuyển ngữ và design.

Nghiêm cấm mọi lời lẽ phát ngôn thô tục, không thiện chí.

Nghiêm cấm hành vi ăn cắp =.=

Tụi tớ chỉ chào đón những ai có thiện chí thôi hí hí